ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Home
Up
ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΜΟΝΩΣΕΙΣ

 

ΜΟΝΩΣΕΙΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Προστατευτείτε από την υγρασία, το ψύχος και τη θερμότητα, σε ταράτσες, τοίχους και υπόγεια με μια ασφαλή και αποτελεσματική μόνωση. Τα συνεργεία μας χρησιμοποιούν όλων των ειδών τα υλικά (ασφαλτόπανα, υαλοϋφάσματα, ελαφρόπετρα, περλίτη κλπ).

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλα τα είδη μονώσεων - στεγανοποιήσεων που μπορεί να σας ενδιαφέρει.

Ένα παράδειγμα θερμομόνωσης και στεγανοποίησης δώματος, ώστε να αποκτήσετε μία ιδέα για τον τρόπο που πραγματοποιείται μία τέτοια εργασία.

Στεγανοποιήσεις, μονώσεις ταρατσών, δώματος, δαπέδων, τοιχίων υπογείου εσωτερικά και εξωτερικά κ.λπ.

ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ:

        1.     Προεργασία – Φράγμα υδρατμών:

 Καλός καθαρισμός της στεγνής επιφάνειας από ξένες ύλες και εξομάλυνση τυχόν σοβαρών ανωμαλιών στο μπετόν (ρωγμές, αρμοί) με ειδική μαστίχη η οποία παρασκευάζεται από μίγμα ασφαλτικού γαλακτώματος/άμμου και τσιμέντου σε αναλογία 1:3:0,2.  επάλειψη της προς μόνωση επιφάνειας με ασφαλτικό γαλάκτωμα σε δύο στρώσεις για την δημιουργία φράγματος των υδρατμών.

Η πρώτη στρώση σε διάλυμα με νερό σε αναλογία 1:1(αστάρωμα της επιφάνειας ) και η άλλη με την προσθήκη 20% νερού.

2.     Θερμομονωτικό Υλικό:

α.  Εφαρμογή ψεκαζόμενης Πολυουρεθάνης δύο συστατικών βάρους 40Kg/m3 σε πάχος 3cm, ή τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών Πολυουρεθάνης.

β.  τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών Εξηλασμένης Πολυστερόλης βάρους35ΚΙΛ/Μ3 σε πάχος 3cm. 

 γ.  τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών Διογκωμένης Πολυστερίνης βάρους 25ΚΙΛ/Μ3 σε πάχος 5cm

 

3.     Υλικό Ρύσεων με Θερμομονωτικές Ιδιότητες:

α.  διάστρωση κυψελωτού κονιοδέματος ειδικού βάρους 600kg/m3 σε ελάχιστο πάχος 4cm για την προεργασία των ρύσεων ή και τη σύγχρονη τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών.

 β.  δεύτερη και τελική στρώση του κυψελωτού κονιοδέματος ειδικού βάρους 800kg/m3 με κλίση 1,5% περίπου ούτως ώστε να δημιουργηθεί νέα λεία επιφάνεια έτοιμη να δεχθεί τη στεγανωτική στρώση.

4.     Στεγανοποίηση:

4.α.  επάλειψη της προς μόνωση επιφάνειας με ελαστομερή κόλλα εν ψυχρώ σε κατανάλωση 700gr/m2 περίπου

 4.β.1.  τοποθέτηση φύλλων πλαστομερών ασφαλιστικών μεμβρανών ΑΡΡ (με βάση την άσφαλτο και θερμοπλαστικά υλικά) αντοχής του υλικού σε θερμοκρασία -10οC, βάρους 4ΚΙΛ/Μ2 με οπλισμό τρεβίρα των 180GR/M2 και επικάλυψη ψηφίδα.

Η επικόλληση των φύλλων των ασφαλτικών μεμβρανών θα γίνει με τη βοήθεια φλόγιστρου.  Για τη δημιουργία τελείως στεγανής μεμβράνη τα φύλλα των ασφαλτικών μεμβρανών θα αλληλοεπικαλύπτονται στις ενώσεις των κατά 10CM και θα καλύπτουν τα περιμετρικά στηθαία σε ύψος 15cm περίπου.  (αναμενόμενη διάρκεια ασφαλτικής μεμβράνης 8-10 έτη)

 4.β.2.  τοποθέτηση φύλλων ελαστομερών ασφαλτικών μεμβρανών SBS (με βάση την άσφαλτο και ελαστομερή υλικά) αντοχής του υλικού σε θερμοκρασία -20οC , βάρους 4ΚΙΛ/Μ2 με οπλισμό τρεβίρα των 180GR/M2 και επικάλυψη ψηφίδα.

Η επικόλληση των φύλλων των ασφαλιστικών μεμβρανών θα γίνει με τη βοήθεια φλόγιστρου.  Για τη δημιουργία τελείως στεγανής μεμβράνη τα φύλλα των ασφαλτικών μεμβρανών θα αλληλοεπικαλύπτονται στις ενώσεις των κατά 10CM και θα καλύπτουν τα περιμετρικά στηθαία σε ύψος 15cm περίπου.  (αναμενόμενη διάρκεια ασφαλτικής μεμβράνης 18-20 έτη)

5.     Υλικό Βατότητας:

5.α.  Τοποθέτηση τσιμεντοπλακών 30 X 30 χρώματος γκρι.

 5.β.  Αρμολόγηση με ειδικό υδαρές τσιμεντοκονίαμα εμπλουτισμένο με Οικοδομική ρητίνη

 5.γ.  Κατασκευή περιμετρικών λουκιών σε δύο στρώσεις, η δεύτερη και τελική στρώση με ειδικό κονίαμα ενισχυμένη με οικοδομική ρητίνη

 5.δ.  Δημιουργία ειδικού αρμού συστολοδιαστολής ανά 6m περίπου, πλήρωση του αρμού αυτού με ακρυλική μαστίχη.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 2824444, Μετά τις 18:00 - Σαβ/κα 210 2830230

FAX: 210 2836085

Επικοινωνείστε μαζί μας και μέσω e-mail!  info@abber.gr  

Για πιο γρήγορη αναζήτηση, ανατρέξτε στην σελίδα που σας ενδιαφέρει πατώντας με το ποντίκι σας κατευθείαν επάνω στο επάγγελμα, στην πιο κάτω κατάσταση:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΣ:

Α

Γ

Ε

Η

Κ

Μ

Π

Ξ

Σ

Υ

Φ

Χ